Định Hướng Phát Triển

Nay-2025: Quy mô hoạt động bao phủ 64 tỉnh thành trên toàn quốc. Mở rộng them các ngành sàn phẩm khác trong việc chăm sóc sức khỏe.

2025-2028: Tập trung hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ ứng dụng vào các sản phẩm của Asama, nhằm cải tiến sản phẩm mang lại sản phẩm chất lượng cao nhất.

2028-2031: Trở thành tập đoàn công nghệ hàng đầu trong việc chăm sóc sức khỏe con người.

4.2/5 (6 Reviews)